Αποτελεσματα Ανδρών


ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΡ.ΑΘΛΗΤΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

Fijnaut

Stan

77

1968

ΑΝΕΞ.

1.19.05

Κωνσταντέλλος

Σωτήρης

61

1973

Σ.Δ.Υ.Π.

1.30.07

Σπαγκούρος

Αλκιβιάδης

32

1975

Β.Ν. CYCLING

1.31.09

Αποτελέσματα Γυναικών


ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΡ.ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

Πουλουπάτη

Μαρία

96

 

ΑΝΕΞ.

1.36.19

Μακρίδη

Ελίνα

67

1972

Σ.Δ.Υ.Π.

1.38.26

Negele

Gabi

68

1964

Σ.Δ.Υ.Π.

1.39.42