ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ
  • Έξοδος μονοπατιού Αποστόλη στον δασικό δρόμο (κοινός για 10χλμ και 17χλμ.)
  • Πηγή Γκούρας (17χλμ)
  • Διασταύρωση δασικών δρόμων προς Ράχη Καραμανλή (17χλμ)
  • Κλημέντι στο τρίστρατο (10χλμ)